Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel internetových stránek www.pruvodcetesty.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Provozovatel je Registrovaným správcem osobních údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,  pod registračním číslem 00055115.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce - prodeje testů od Vás potřebujeme znát pouze mailový kontakt. V případě prodeje zboží potřebujeme znát Vaše jméno a zasílací adresu, případně fakturační adresu. Pouze pokud chcete, můžete nám sdělit Vaše IČ, DIČ, resp. další údaje. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. Při vyplňování testů se Vás dotazujeme na volitelné údaje, ty slouží k uvedení na výsledku testu. V žádném případě nepožadujeme rodné číslo ani jiné citlivé údaje.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace na internetových stránkách www.pruvodcetesty.czjsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování do eshopu www.pruvodcetesty.czmůžete tyto údaje editovat či mazat.

 

Poskytnutí emailové adresy   

Poskytnutím vaší e-mailové adresy vyjadřujete souhlas s použitím vaší e-mailové adresy pro zasílání oznámení týkající se služeb, včetně oznámení vyžadovaných zákonem. Vaše emailová adresa může být použita pro zasílání dalších zpráv, včetně informací o změnách funkce aplikace a speciálních nabídek a reklam třetích stran. Pokud si nepřejete dostávat tyto e-mailové zprávy nebo si přejete smazat svůj účet nebo odhlásit se z přijímání e-mailů (včetně souvisejících služeb), můžete tak učinit pomocí odkazu v emailu uvedeného dole ve zprávě. Vaše žádost bude vyřízena do 24 hodin.

 

Spolupráce s Google Analytics

Stejně jako mnoho jiných webů, www.pruvodcitesty.cz využívá log souborů. Informace uchovávané v log souborech obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, datum/čas, vstupní/výstupní stránky a počet kliknutí sloužící pro analýzu trendů, správu webu, sledování pohybu uživatele v okolí místa, a shromažďování demografických informací. IP adresy a další informace nejsou spojeny s žádnými informacemi, které jsou osobní.

www.pruvodcitesty.cz používá cookies k ukládání informací o návštěvníkových preferencích, záznamu uživatelských informací na stránkách, uživatelova přístupu nebo návštěvy, úpravě obsahu webových stránek na základě typu prohlížeče nebo jiných informací, které návštěvník odešle pomocí svého prohlížeče.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

< ZPĚT

1