1. Zamysli se nad sebou, kdo jsi, co umíš a co tě baví  
  Přemýšlej o svých studijních výsledcích, jak přistupuješ k učení, jak si poradíš, když něčemu nerozumíš.  

 1. Napiš si, co ti nejde nebo netěší
  Zkus najít příčiny tvých potíží při učení, a zamysli se, jestli se s tím dá něco dělat.   
   

 1. Vytvoř si seznam oborů, které by tě bavily
  Popisy jednotlivých povolání získáš na stránkách Integrovaného systému typových pozic www.istp.cz nebo v Národní soustavě povolání www.nsp.cz 

 1. Napiš si, co bys dělal, kdybys byl zaměstnán v oboru na tvém seznamu
  Pozoruj kolem sebe, kdo co dělá a jestli by tě to bavilo. Přitom si všímej i detailů - pracovního prostředí, pomůcek, způsobu práce a posuzuj, co z toho ti je blízké. Požádej o pomoc třeba rodiče. 

 1. Promluv si o svých záměrech s nejbližšími  
  Otevřeně řekni o svých plánech někomu, komu důvěřuješ. Mohou to být rodiče, příbuzní, kamarádi nebo učitelé. Ptej se, co si o tom myslí. Jejich názor může být jiný než tvůj, ale získáš cennou zpětnou vazbu a podněty k dalšímu přemýšlení. 

 1. Využij kariérového poradenství na našich stránkách   
  Udělej si čas pro sebe a svou budoucnost a otestuj se, abys zjistil, na co máš předpoklady – jedna hodina tvého života dnes může ovlivnit tvé další čtyři roky a možná i víc v budoucnu. Na našich stránkách najdeš řadu testů, díky kterým zjistíš i to, co o sobě ještě nevíš. Na co jsi dobrý, na co máš talent, co ti asi nikdy nepůjde a bylo by zbytečné se tím trápit. Zvol si na základě výsledků tvého testu takovou školu, která ti sedne.

 1. Zjisti si informace o školách, které tě zajímají
  To, jestli chceš maturitu nebo se raději vyučit, už asi tušíš. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru a školy – kdo se v tom má vyznat. Škol je hodně a bez informací, co která škola nabízí, to nejde. Srovnej si různé možnosti a uvidíš, že se tvůj výběr nemusí omezovat jen na nabídku nejbližší školy. Přehledně si vypiš výhody a nevýhody (např. jak daleko je škola od domova, zda je nutné internátní ubytování, kolik je školné v soukromých školách a jaké jsou finanční možnosti rodičů). Porovnávej přijímací zkoušky v jednotlivých školách, odhaduj své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených a přijatých uchazečů apod.

 1. Jdi se do škol podívat
  Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia. Ptej se na všechno, co tě zajímá – na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům individuálně... Návštěva školy může působit i motivačně, např. ke zlepšení studijních výsledků.

  Navštiv více škol, abys mohl porovnávat a posuzovat, jak ti vyhovuje jejich velikost, atmosféra, jednání pedagogů apod. 

 1. Sežeň si reference o škole  
  Posoudit kvalitu školy není jednoduché. Záleží na tom, čemu říkáš „kvalita“ a co očekáváš. Školy kontroluje Česká školní inspekce, která vždy zpracuje zprávu s popisem zjištěných předností a nedostatků. Zprávy jsou veřejně dostupné na www.csicr.cz a můžeš si udělat názor, jak se prezentuje škola a jak je hodnocena inspektory. 

 1. Připrav se na přijímačky   
  Některé střední školy pořádají na podzim tzv. přijímačky nanečisto. Poznáš prostředí, ověříš si svoje znalosti a získáš obratnost při řešení mnohdy nezvyklých úkolů. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webech i v médiích.  Můžeš požádat školu o témata přijímacích zkoušek z minulého roku nebo trénovat cvičné Scio testy, které si u nás můžeš zdarma vyzkoušet.


Zdroj: infoabsolvent.cz informačního systému ISA+, Národní ústav pro vzdělávání

1