testy v košíku 0 ks 

VELKÝ TEST IQ

Co se dozvíte:

  • jak vysoké je vaše matematické, vizuální i jazykové IQ
  • informace o všech druzích inteligenci
  • kde můžete různé druhy inteligence využít

Vyhodnocení:

  • 2 strany, ihned po vyplnění testu, možnost tisku

Podrobný popis:

Komplexní a detailní test IQ. Ve které oblasti vašeho IQ jste nejsilnější a kde nejslabší? Jak vysokou máte matematickou, jazykovou a vizuální inteligenci? Jazyková inteligence se týká vašich vyjadřovacích a komunikačních schopností. Skládá s z rozmanitých faktorů, například rozeznání stejných významů slov, správné reprodukce přísloví, zkoušky paměti, analogie a podobně. K tomu, abychom mohli porozumět různým textům, potřebujeme jednak jazykový cit ale také analytické schopnosti. Musíme se umět soustředit a zároveň mít dobrou paměť.Lidé s vysoce rozvinutou verbálně-jazykovou inteligencí bravurně zvládají nejen sémantiku (porozumění významu slov), fonologii (zvuky a jejich vzájemné interakce) a syntaxi (pravidla pro řazení slov do vět), ale především jejich praktickou aplikaci v různých způsobech komunikace. Často také bez problémů ovládají několik cizích jazyků. Uplatnění nacházejí například jako spisovatelé, právníci, reportéři, překladatelé či tlumočníci.

Vizuální inteligence je jednou ze složek IQ, která má velký význam v praktickém životě. Je to schopnost a dovednost úspěšně vnímat a myslet v představách, nacházet vztahy a závislosti v obrazech, symbolech, mapách a diagramech. Určuje schopnost vnímání a rozlišování barev, tvarů, velikostí a vzdáleností mezi předměty.Vizuálně-prostorově nadaní lidé jsou schopni rozeznat a zapamatovat si obrazce, mají třídimenziální představivost a výborně se orientují v prostoru. Vysoký stupeň této inteligence mají řidiči, námořníci, piloti, sochaři, architekti, designéři, průzkumníci, lovci a šachisté. Tato inteligence je považována za typicky mužskou. Muži se totiž po celá tisíciletí zabývali činnostmi, jejichž úspěšnost se na ní zakládá – lovem, bojem a průzkumem. Naproti tomu ženy zpravidla vynikají ve verbální, vnitřní a společenské inteligenci.

Matematická inteligence je jednou ze složek IQ. Určuje schopnost operovat s čísly, řešit matematické problémy, hodnotit situaci a dělat závěry v jakékoli oblasti činnosti. Tento typ inteligence je pod kontrolou dvou mozkových zón. První z nich řídí smysl pro množství a umožňuje řešení matematických operací, jako je sčítání a odečítání. Druhá slouží k rozlišování čísel a dalších matematických symbolů a jejich převedení do slov. S její pomocí provádíme složitější operace, jako je dělení a procentuální výpočty, které se částečně zakládají na slovech.Vysoká inteligence tohoto typu pomáhá například v rychlém posouzení toho, co se vyplatí, nebo v odhadu toho, jaká politická strana má největší šanci získat moc. Lidé obdaření touto inteligencí bývají úspěšní v profesích, které vyžadují znalosti matematiky, fyziky a chemie – tedy v různých vědních, ekonomických a technických oborech. Zároveň se často věnují šachu, bridži a dalším hrám vyžadujícím schopnost výpočtů a kombinatoriky.  

Délka testu: 45 minut (109 otázek)

Podívejte se níže na ukázku otázek a vyhodnocení:

Cena s DPH:   99 Kč