testy v košíku 0 ks 

TEST VIZUÁLNÍ INTELIGENCE

Co se dozvíš:

  • jak vysoké je tvé vizuální IQ
  • informace o vizuální inteligenci
  • kde můžeš vizuální inteligenci využít

Vyhodnocení:

  • 1 strana, ihned po vyplnění testu, možnost tisku

Podrobný popis:

Test se zaměřuje na tzv. vizuální inteligenci. Vizuální inteligence je jednou ze složek IQ, která má velký význam v praktickém životě. Je to schopnost a dovednost úspěšně vnímat a myslet v představách, nacházet vztahy a závislosti v obrazech, symbolech, mapách a diagramech. Určuje schopnost vnímání a rozlišování barev, tvarů, velikostí a vzdáleností mezi předměty.

Vizuálně-prostorově nadaní lidé jsou schopni rozeznat a zapamatovat si obrazce, mají třídimenziální představivost a výborně se orientují v prostoru, mají cit pro barvy, v neznámém terénu umí najít správnou cestu, lehce řeší puzzle. Vysoký stupeň této inteligence mají řidiči, námořníci, piloti, sochaři, architekti, designéři, průzkumníci, lovci a šachisté. 

Délka testu: 15 minut (40 otázek)

Cena s DPH:   49 Kč